Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
O firmie

Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności MUZA S.A. („Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 73 jest:

  • działalność wydawnicza i poligraficzna w pełnym zakresie,
  • produkcja i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • handel i dystrybucja, w szczególności produktów wydawniczych, poligraficznych i innych nośników informacji w pełnym zakresie,
  • działalność reklamowa, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  • organizacja targów i wystaw,
  • prowadzenie centrów rehabilitacyjnych, sanatoriów i innych instytucji medycznych.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

 

MUZA SA jest Spółką, której akcje notowane są wyłącznie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku równoległym w sektorze - media. 

MUZA SA współpracuje z najlepszymi wydawcami zagranicznymi i agencjami sprzedaży praw autorskich, od których kupuje prawa do wydawania książek w języku polskim, a także z wieloma drukarniami na całym świecie, którym zleca druk swoich książek.

Obecnie oferta tytułowa Spółki koncentruje się na literaturze i poradnikach oraz książkach dla dzieci

MUZA S.A. jest jednostką dominującą względem następujących podmiotów:

- jednostki zależne:

Muza Szkolna Sp. z o.o. (Emitent posiada 100% udziałów, 100% głosów - konsolidowana metodą pełną) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności jest wydawanie książek o charakterze edukacyjnym,

Oh Book! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 100% udziałów, 100% głosów - konsolidowana metodą pełną), której przedmiotem działalności jest wydawanie książek, gazet, czasopism, działalność agencji reklamowych, sprzedaż detaliczna książek, gazet, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.

PDK S.A. (Emitent posiada 69,73% akcji, 69,73% głosów- konsolidowana metoda pełną) - wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096325, przedmiotem działalności jest działalność hotelarska.