Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
O firmie
MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, zarejestrowana pod numerem 65143 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowy przedmiot działalności zgodnie z P.K.D. 22.1 stanowi:
  • działalność wydawnicza i poligraficzna w pełnym zakresie,
  • produkcja i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • handel i dystrybucja, w szczególności produktów wydawniczych, poligraficznych i innych nośników informacji w pełnym zakresie,
  • działalność reklamowa, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  • organizacja targów i wystaw,
  • prowadzenie centrów rehabilitacyjnych, sanatoriów i innych instytucji medycznych.

MUZA SA jest Spółką, której akcje notowane są wyłącznie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku równoległym w sektorze - media. 

MUZA SA współpracuje z najlepszymi wydawcami zagranicznymi i agencjami sprzedaży praw autorskich, od których kupuje prawa do wydawania książek w języku polskim, a także z wieloma drukarniami na całym świecie, którym zleca druk swoich książek.

Obecnie oferta tytułowa Spółki koncentruje się na literaturze i poradnikach oraz encyklopediach


Skład Grupy Kapitałowej MUZA SA jest następujący:

jednostka dominująca - MUZA SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, której przedmiotem działalności jest wydawanie książek oraz następujące jednostki zależne:

Muza Szkolna Sp. z o.o. (Emitent posiada 100% udziałów - konsolidowana metodą pełną) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności jest wydawanie książek o charakterze edukacyjnym,

Muza Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 100% udziałów - konsolidowana metodą pełną), której przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym eksport i import, oraz pośrednictwo w sprzedaży książek i innych wydawnictw, prowadzenie składów celnych, organizowanie targów, przetargów i aukcji, imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych.

PDK S.A. (Emitent posiada 81,3% akcji - konsolidowana metoda pełną) - przedmiotem działalności jest   działalność hotelarska, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego i detalicznego książkami płytami i kasetami muzycznymi, CD - ROM, plakatami, grami towarzyskimi, reprodukcjami, czasopismami, artykułami higienicznymi, papierem i innymi artykułami biurowo - piśmiennymi.