Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień

21 maja 2021 r.

 

 

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Czarzasty Małgorzata

567 699

20,27

567 699

17,41

Stępień Stanisław

370 137

13,22

486 689

14,93

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,47

205 425

6,30

Garliński Marcin

283 242

10,11

283 242

8,69

Majdzik Adam

205 778

7,35

205 778

6,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.260.598 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 2.800.598 akcji. 

 

 

 

ZARZĄD

 

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem  283.242  akcji, dających prawo do 8,69% głosów na WZA.

 

 

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem  567.699 akcji, dających prawo do 17,41% głosów na WZA.

 

 

RADA NADZORCZA

 

Stanisław Stępień – Przewodniczący RN – posiada 370.137 akcji, które uprawniają do 14,93% głosów na WZA.