Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień

01 marca 2024 r.

 

 

 

Imię i nazwisko

akcjonariusza

Liczba akcji

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Czarzasty Małgorzata

880 007

26,42

880 007

23,60

Stępień Stanisław

303 237

9,10

419 789

11,26

Kaczmarek Grażyna

41 085

1,23

205 425

5,51

Garliński Marcin

598 200

17,96

598 200

16,04

Majdzik Adam

205 778

6,18

205 778

5,52

Skrok Tomasz

276 735

8,31

276 735

7,42

 

 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.729.156 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 3.269.156 akcji.